Vitaliteitstraject: vanuit stress naar meer werkplezier

NIEUW! HET VITALITEITSTRAJECT

Leerkrachten te kort…….wie had dat 2 jaar geleden gedacht? 

In deze tijd van stress en toegenomen werkdruk in het basisonderwijs en onderwijs in het algemeen werd het mij steeds meer duidelijk dat zaken zijn gewijzigd in het (speciaal) basisonderwijs. Een paar jaar geleden werd er nog stevig bezuinigd op het personeel in het (speciaal) basisonderwijs en in het onderwijs in het algemeen. De ontslagen waren aan de orde van de dag en leerkrachten vreesden voor hun baan.

Nu merken we dat het omgekeerde aan de orde van de dag is. Leerkrachten kunnen op dit moment kiezen waar ze willen werken, want de vacatures nemen dagelijks toe. En inval-leerkrachten kunnen inmiddels eisen stellen ten aanzien van hun arbeidsvoorwaarden, omdat ze weten dat ze hard nodig zijn. De PABO juicht de instroom van nieuwe studenten toe en het collegegeld wordt zelfs de eerste 2 jaar gehalveerd, dus dat zegt genoeg.Dat betekent dat daar waar mogelijk leerkrachten behouden moeten worden. Het heeft natuurlijk geen zin om iemand in zijn functie te houden als hij of zij niet functioneert, of zijn passie niet meer in het onderwijs vindt. Maar daar waar de leerkracht nog liefde voor het onderwijs en voor de leerlingen ervaart, zou het mogelijk moeten zijn om deze leerkrachten op de rails te houden. Met een steun in de rug; een dosis  meer zelfinzicht en bewustwording over hoe zij anders op stress kunnen reageren en anders met lastige zaken om kunnen gaan, kunnen meer leerkrachten behouden blijven voor het onderwijs.

Het basisonderwijs; de bakermat voor onze werknemers van de toekomst. Leerkracht zijn is een super belangrijk beroep.

De overheid lijkt dat nog niet helemaal te begrijpen, maar langzamerhand begint het besef door te dringen.

Na deze inleiding en pleidooi, wil ik je hierna uitleggen wat het traject inhoudt waarin ik leerkrachten help beter met stress om te leren gaan en daardoor weer meer werkplezier kunnen ervaren. De balans werk en prive wordt hersteld en kan je als leerkracht weer zonder knoop in je maag weer op maandag naar school om les te geven. Ik geloof dat het herstellen van het basisvertrouwen en door stapsgewijs nieuw gedrag toe te passen aan de basis ligt van je herstel of het voorkomen van ziekte.

En als je gelooft dat creativiteit je kan helpen om los te komen van oude patronen die niet meer werken, dan doe je er goed om verder te lezen wat het traject inhoudt:

Voor wie:

Voor medewerkers in het onderwijs die worstelen met: stress, burn-out, perfectionisme, negatief zelfbeeld, faalangst of rouw/verlies.

In welke situaties in te zetten? In situaties waarin medewerkers:

  • arbeidsongeschikt zijn geworden en nog niet in staat zijn om te werken.
  • in een 1e of 2e spoortraject starten maar nog niet loopbaanklaar zijn
  • dreigen uit te vallen als gevolg van stress (preventie)
  • en op een creatieve manier begeleid willen worden.

Doelstelling:

Het opbouwen van meer zelfinzicht, zelfvertrouwen en basiszekerheid zodat herstel wordt bevorderd of uitval wordt voorkomen.

Aanpak:

Je krijgt 6  live coachsessies waarin diverse creatieve werkvormen worden toegepast zoals;  tekenen, schilderen, schrijven, collages maken, en ga je kennismaken met opstellingen met behulp van tekeningen en werk ik met oplossingsgerichte methodes zodat je werkelijk stappen kunt zetten.

Per coachsessie wordt een doel gesteld aan de hand van thema’s die op dat moment spelen. Aan de hand van de inzichten tijdens de sessies, worden concrete acties afgesproken en op maat afgestemd op de persoon.

De thema’s van de sessies

Sessie 1: Wie ben ik, hoe zie ik mijzelf? Wie wil ik zijn?

Sessie 2: Wat zijn mijn kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën?

Sessie 3: Mijn zelfvertrouwen vergroten

Sessie 4: Mijn belemmerende gedachten; de beren op de weg naar mijn doel

Sessie 5: Wilskracht versterken

Sessie 6: Evaluatie: waar sta ik nu en wat is mijn plan?

Aanvullende opties:

  • Ik werk met essentiële olieen van Doterra die je kunnen ondersteunen bij je herstel of bij het reduceren van stress, angst en slapeloosheid. Zie ook www.doterra.com voor meer over deze olieën.
  • Zentangle mindfull tekenoefeningen; deze tekentechniek leer je bij mij en kan je thuis gemakkelijk toepassen om hierdoor meer tot rust te kunnen komen. De drukte in je hoofd neemt af als je je overgeeft aan deze makkelijke tekentechniek die voor iedereen geschikt is. Tekenvaardigheden zijn niet nodig. Als je wilt weten wat het inhoudt ga dan voor meer uitleg naar:  https://www.writersplaza.nl/c-1429776/wat-is-zentangle-tekenen/

Vind je het tijd worden om meer energie te ervaren en wil je leren hoe je meer werkplezier kunt ervaren?

Neem dan contact met me op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dan luister ik naar je verhaal en kan ik je adviseren of dit traject geschikt voor je kan zijn. Je bent van harte welkom.