Hoe ben jij tot een beroepskeuze gekomen ?                                          

1401966131-foto kiezen

Sommigen weten al van jongs af aan wat ze willen, maar voor mij was dit echt een zoektocht, want ik wist niet goed wat ik wilde en ben ik vijf beroepsopleidingen later uitgekomen op mijn huidige beroep: creatief loopbaancoach & trainer. Dat was niet echt handig. Had ik eerder meer zelfkennis gehad, dan had ik waarschijnlijk niet zo’n ingewikkelde loopbaanroute gehad.

En ……hoe heb jij je keuze gemaakt voor het onderwijs ?

De volgende beweegredenen waardoor je docent of leraar bent geworden zijn wellicht herkenbaar, zoals:

  • Je werd geïnspireerd door een docent die jezelf vroeger had; je kunt je nu nog zijn lessen herinneren en hoeveel plezier je daaraan beleefde.
  • Je ouders en/of andere familieleden waren werkzaam in het onderwijs (“Het zit in het bloed”) en het leek logisch dit beroep ook te kiezen.
  • Je werd geadviseerd om in het onderwijs te gaan, want je was altijd “zo goed” met kinderen en je speelde vroeger altijd schooltje met je poppen en vriendinnen.
  • Je wist niet wat je wilde worden en je kwam iemand tegen die de Pabo opleiding volgde en enthousiast hierover kon vertellen, dus dat leek je ook wel leuk.
  • Het beroep leek je veiligheid en zekerheid te kunnen bieden, want onderwijs zal altijd nodig zijn.

En zo zijn er vast nog meer redenen te bedenken waarom je het onderwijs in bent gegaan. Maar je hebt waarschijnlijk, net zo min als ik, eerst onderzocht wat voor persoonlijkheid je had. Je was je nog niet bewust van je missie en je drijfveren. Je wist nog niet waar je echt voor stond en wat bij jou paste ! Misschien had je wel een idee van mogelijke kwaliteiten en vaardigheden, maar echt goed zelfonderzoek had je niet gedaan. Als je die mogelijkheid had gehad om dat wel te doen, had je waarschijnlijk bewuster voor een bepaalde beroepsrichting kunnen kiezen. Een beroepskeuze- of studiekeuzetest is doorgaans een stap in de goede richting, maar ik merk, dat de meeste mensen daar niet zoveel aan hebben gehad.

Het enneagrammodel; een dynamische weg naar zelfkennis:              

In mijn loopbaanpraktijk werk ik graag ‘van binnen naar buiten’. Ik vind het belangrijk, dat je eerst jezelf grondig leert kennen. Deze zelfkennis heb je nodig om gericht je loopbaan vorm te geven en het geeft je handvatten voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het enneagram helpt je om je persoonlijkheid goed in kaart te brengen en jezelf beter te begrijpen. Het helpt om het volgende helder te krijgen:

“Wie ben ik ? Wat is mijn missie en wat zijn mijn belangrijkste drijfveren ?”

Je drijfveren fungeren als een motor voor je gedrag.  Als je weet wat je drijfveren zijn, begrijp je het “waarom” van je gedrag en hoe je keuzes maakt.

Het enneagram bestaat uit 9 menstypen. Elk type heeft zijn eigen drijfveren, eigenschappen kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën. Als je niet weet hoe dat bij jou zit, mis je waardevolle informatie die je kan helpen om de juiste beroepsrichting te bepalen.

En nu wil je vast graag weten welk type van het enneagram bij DE LERAAR past ?

Op zich is er geen wetmatigheid die voorschrijft dat er maar 1 type van het enneagram is, die leraar kan worden, dat zou niet terecht zijn, omdat er ook andere zaken meespelen in de beroepskeuze. Zoals genetische aanleg, genoten vooropleiding en omgevingsfactoren die je hebben gevormd. En in het enneagram word je mede gekleurd door andere enneagramtypes die meedoen in je type, wat ook maakt dat we niet allemaal hetzelfde zijn. Ook de mate waarin je je ontwikkeld hebt binnen je eigen type bepaalt mede je ontwikkelrichting. Maar er is een enneagramtype die je veel in het onderwijs tegenkomt. Dat is type 1 De Perfectionist oftewel De Hervormer of Verbeteraar.

Waarom is Type 1: De Perfectionist, De Verbeteraar of De Hervormer, naar mijn idee, vooral geschikt voor het onderwijs ? TIPISCH EEN LERAARDe drijfveer van dit type is: “Goed willen zijn en willen verbeteren”. Dit idealistische type oordeelt de hele dag door of iets nog beter kan. Hij is gericht op zaken die niet goed zijn en is kritisch. Hij bekijkt wat iemand of hijzelf goed doet en wat niet. Hij neemt geen genoegen met een “6-je”, maar gaat het liefst voor de 10. Dit type is eigenlijk de hele dag door aan het (be)oordelen en bekritiseert zichzelf en anderen. Hij is niet snel tevreden.

Type 1 stelt hoge eisen aan zichzelf aan daardoor ook aan zijn omgeving. Hij is zich daar doorgaans niet bewust van. Hij legt de lat (te) hoog en is geneigd om pauzes over te slaan. Hij vindt het lastig om zich te ontspannen, want het werk gaat voor de pleziertjes. Het is een verantwoordelijk en integer type, duidelijk en zorgvuldig. Is ordelijk en houdt van netheid. Hij ziet er vaak zelf ook uit om door een ringetje te halen. Dit type houdt van kwaliteit en streeft naar perfectie, en kan zich verliezen in details en is vaak in tijdnood. De klok is zijn vriend en zijn vijand. Hij heeft er moeite mee om werk te delegeren, want hij kan het zelf het beste.

Als je dit zo leest, kan je je misschien wel voorstellen dat dit enneagramtype een leraar kan zijn. Een leraar moet nadenken over de na te streven (eind)doelen. Wat moeten de leerlingen leren, welk niveau moeten ze halen om naar de volgende klas over te kunnen gaan. Hij beoordeelt hun inzet en hun leerresultaten. Als de leerresultaten niet goed zijn, dan gaat hij na hoe het beter zou kunnen. Heeft hij de lessen op de juiste wijze aangeboden of had dat beter gekund ? Hij verbetert zichzelf en past zijn lessen en methodes aan en onderzoekt of dat beter werkt. Hij wil graag kwaliteit leveren zodat zijn leerlingen op een hoger plan komen. Hij stelt eisen aan de leerlingen, want anders zullen ze niet presteren. Hij houdt er niet van als zijn leerlingen de kantjes eraf lopen, en spreekt ze kritisch toe. Type 1 heeft ook oog voor details en is zorgvuldig, wat bijvoorbeeld van belang is bij het nakijken van toetsen en werkstukken van leerlingen. Anders kan het maar zo zijn dat een leerling een verkeerd cijfer krijgt. Dit type is doorlopend bezig met verbetering, hervorming en vernieuwingen. Het onderwijs is geen statisch gebeuren; de maatschappij verandert en het onderwijs zal daarin mee moeten bewegen.

Dit voorbeeld maakt helder dat type 1 in het onderwijs goed op zijn plek kan zijn, maar dit type kan ook juist vastlopen in dit werk als hij de valkuilen en allergieën van dit type niet kent, waardoor hij (juist!!) sterk kan gaan twijfelen aan zijn geschiktheid voor dit veeleisende beroep. Want hij heeft altijd het gevoel te kort te schieten, hij vindt zichzelf imperfect. Hij kan ook radeloos worden bij het idee dat hij zijn idealen niet kan verwezenlijken.

Herken jij jezelf in dit type ?  Zo ja, zou je jezelf beter willen leren kennen en handvatten willen krijgen hoe je gemakkelijker met je perfectionisme om kan gaan ? Of herken jij jezelf niet in type 1, maar wil jij ook weten hoe jij in elkaar steekt en welke ontwikkelings- en beroepsmogelijkheden jij hebt ?

Dat kan, want ik geef op woensdag 16 maart 2016 de loopbaanworkshop:

“WELK WERK PAST BIJ MIJN PERSOONLIJKHEID ?”

Tijdens deze workshop ga ik verder in op de 9 menstypen van het enneagrammodel en krijg je meer informatie en inzichten in deze types en in jezelf. Daaraan gekoppeld ga je begrijpen waarom bepaalde beroepen meer of minder goed bij je passen. Je bent van harte welkom !

arrow-988169_1280

 

VOOR MEER INFORMATIE KLIK HIER