In mijn loopbaanpraktijk spreek ik elke week leerkrachten, die in hun werk zijn vastgelopen en overwerkt zijn geraakt, omdat ze te perfectionistisch en te gedreven zijn. Hierna volgt het verhaal van leerkracht Wilma:

En hoe bij jij in het onderwijs terecht gekomen ?

Het werk is nog niet klaar….”

Wilma is kritisch en vooral gericht op zaken die niet goed zijn. Ze is gericht op verbetering en vernieuwing. Ze vindt, dat de school verplicht is tot het leveren van kwalitatief goed onderwijs. Ze is gedreven en neemt geen pauze. Ze zegt, dat ze daar te druk voor is en niet klaar is met haar werk; ze heeft oudergesprekken en ze moet deze nog goed voorbereiden, want ze wil zeker weten dat ze alles goed op papier heeft staan.

 

Wilma is een uitmuntende hardwerkende leerkracht en heeft haar zaakjes goed voor elkaar. Ze is gevoelig voor complimenten. Niets is haar teveel. Haar directeur zou willen dat hij meer van dit soort leerkrachten in zijn team had. Ouders zijn lovend over haar en haar collega’s kunnen van haar op aan. Afspraak is afspraak, dat is typisch Wilma.

Een aantal collega’s vindt het moeilijk om met Wilma in projecten of in werkgroepen samen te werken; ze hebben het gevoel net zoveel te moeten presteren als Wilma. Ze bewonderen haar kwaliteiten en haar werklust, maar ze kan erg veeleisend en kritisch zijn. Het is eigenlijk nooit goed genoeg, en dat frustreert. Het is altijd Wilma die aangeeft na werktijd nog even door te moeten, maar de collega’s vinden dat lastig, zij willen gewoon op tijd naar huis. Om 19.00 uur trekt Wilma de schooldeur pas achter zich dicht. Ze heeft een map onder haar arm. Ze moet haar lessen voor morgen nog voorbereiden. Dat doet ze thuis wel na het eten.”

image4_1Herken je als directeur van een school in jouw team(s) ook een leerkracht die dit gedrag laat zien ? Ondanks het feit, dat je deze leerkracht zeer waardeert, maak je je zorgen over haar werklust en haar perfectionisme, want hoe gaat ze dat volhouden ? Je bent ook vast op de hoogte van het feit, dat 1 op de vijf leerkrachten een burnout krijgt. Mogelijk is deze perfectionistische leerkracht ook een potentiele burnoutkandidaat en zou je het ontzettend jammer vinden, dat ze eerst ziek zou moeten worden, voordat ze haar werklust gaat beteugelen. Ze heeft zichzelf onmisbaar gemaakt, en je merkt dat je haar kritische blik op het schoolbeleid waardeert. Je zou dat missen als ze ziek zou worden.

Als schoolleider voel je je af en toe schuldig, want je denkt: “Had ik haar niet eerder een halt toe moeten roepen ? Of is het toch haar eigen verantwoordelijkheid ?” Je merkt dat de collega’s het eigenlijk te gemakkelijk hebben met zo’n collega, want ze neemt ook taken van anderen op zich. Dat is eigenlijk geen goede situatie, vind je. Nu is het eigenlijk te laat…of niet ?

Nee, het is nooit te laat om uitval van leerkrachten te voorkomen !

Je hoeft niet te wachten tot ze ziek uitvalt, want dat zou het ergste zijn wat haar, maar ook de school kan overkomen. Want burnout of ziek worden is voor dit type leerkracht een synoniem voor falen. Als werkgever kun je haar helpen door haar tijdig te laten ondersteunen om te voorkomen dat ze met een burnout uitvalt.

Als ze meer zelfkennis zou opdoen, wordt ze zich bewust van haar drijfveren die haar perfectionistische gedrag veroorzaken. Deze manier van leven en werken is er ingeslopen en ze weet niet hoe ze deze hardnekkige patronen in haar eentje kan doorbreken. Ze vindt het lastig om te moeten bekennen dat ze hier hulp bij nodig heeft.

Ik kan hierbij ondersteuning bieden. In mijn loopbaanpraktijk heb ik al veel leerkrachten met succes begeleid bij het leren omgaan met hun perfectionisme en gedrevenheid.

Na het coachtraject bij mij is Wilma nu een leerkracht die heeft geleerd om haar prioriteiten opnieuw te bepalen op haar werk. Ze weet nu, dat ze geen tijd moet verdoen aan zaken die niet werkelijk van belang zijn voor de school en geen afbreukrisico vormen. IMG_0248Ze verliest zich niet meer in details en houdt de grote lijnen in de gaten en als dat lastig voor haar wordt, gaat ze sparren met haar duo-collega, want die is niet zo’n pietje precies als zij. Ze heeft nu ook gemerkt dat het waardevol is om in de pauzes met haar collega’s bij te praten. Het is ontspannend en zo hoort ze ook nog ideeën of tips van collega’s hoe zij zaken oppakken. Ze heeft een aantal werkgroepen afgestoten in overleg met haar directeur. De partner van Wilma is ook blij dat zijn vrouw thuis meer aanwezig is en niet meer na het eten nog haar lessen zit voor te bereiden. Aan het einde van een werkdag gaat Wilma samen met haar collega’s op de normale tijd naar huis. Ze denkt: “Morgen is er weer een dag..”.

Door zelfonderzoek te doen gedurende de fasen: “Wie ben ik, Wat kan ik en Wat wil ik?” komt de leerkracht tot een adequaat actieplan, waardoor ze echt stappen gaat zetten en met behulp van coachgesprekken een andere mindset ten aanzien van zichzelf en het werk gaat ontwikkelen. Je krijgt een leerkracht die heeft geleerd om haar zorgen te delen en prioriteiten te stellen, waardoor ze niet meer op haar tenen hoeft te lopen. Ze heeft geleerd dat goed goed genoeg is. Ze is meer ontspannen aanwezig.

Wil jij als schoolleider van een school ook je leerkracht, die je zeer waardeert, maar waar het niet goed mee gaat, de kans bieden om een andere mindset ten aanzien van haar werk te ontwikkelen ? Zodat ze hierna beter in staat zal zijn om ontspannen te werken en langdurig verzuim kan worden voorkomen ?

Dat kan !

511X9786-bewerkt

Voorkom verzuim bij waardevolle leerkrachten

Meld je aan

Voor een vrijblijvend adviesgesprek waarna de knelpunten van dit type leerkracht zichtbaar zijn gemaakt. Ik geef informatie over de strategie om langdurig verzuim bij een te perfectionistische leerkracht te voorkomen !

Of bel naar M: 06 17811733,